17 Απρ 2020

Μήνυμα του μητροπολίτη Σάμου για το Πάσχα

Μήνυμα για το Πάσχα εξέδωσε ο μητροπολίτης Σάμου, κ.κ. Ευσέβιος. Στο μήνυμά του αναφέρει:
γαπητοί μου δελφοί,
Ατές τίς μέρες, ξιοποιώντας τήν εκαιρία τς κατ’ οκον προσευχς καί λατρευτικς ζως μας, χουμε τήν δυνατότητα νά μελετήσουμε περισσότερο πό κάθε λλη φορά, τά γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν νάσταση το Κυρίου μας ησο Χριστο καί νά μβαθύνουμε σέ ατά, ντλώντας τά παραίτητα διδάγματα.
ς διαβάσουμε πρτα μέ προσοχή λα σα Κύριος μν ησος Χριστός παθε μέ τή θέλησή Του γιά τή σωτηρία μας, τά σχετιζόμενα μέ τήν Σταύρωση καί τήν Ταφή Του κι ς σταθομε μέ περισσότερη ελάβεια στά σα ο εροί Εαγγελιστές ναφέρουν γιά τήν τριήμερη κ νεκρν νάστασή Του.
κε θά ντιληφθομε, πώς τόσο ο Μαθητές, σο καί ο λίγοι πιστοί, μεταξύ τν ποίων ο κηδευτές το Κυρίου, ωσήφ καί Νικόδημος, ο Μυροφόρες γυνακες, κατόνταρχος Λογγνος καί λλοι, βίωναν μιά πρωτόγνωρη μπειρία. Κατά τρόπο συνήθιστο ναστάς κ νεκρν Κύριός μας, μέ τήν ψηλαφητή παρουσία Του, αξανε λοέν καί περισσότερον τήν πίστη τους, μεταβάλλοντας τόν φόβο σέ τόλμη, τήν δειλία σέ γενναιότητα, τήν λύπη σέ χαρά, τήν σιωπή σέ νθουσιώδη αχή!
ρθόδοξη κκλησία μας στάθηκε εθύς ξ ρχς μέ μεγάλη ελάβεια πάνω σέ ατήν τήν στορικς ποδεδειγμένη μεταβολή. Τήν βαλε θεμέλιο στή ζωή Της, πως πόστολος Παλος διαβεβαιώνει μέ μφαση στο 15ο κεφάλαιο τς Α΄ Πρός Κορινθίους πιστολς του, γράφοντας: «άν Χριστός δέν χει ναστηθε τότε εναι δειανό καί χωρίς περιεχόμενο τό κήρυγμά μας, κούφια καί νωφελής πίστη σας»(στιχ.14) Διότι ατή μεταβολή τν φοβισμένων Μαθητν σέ πνευματικά δυνατά λιοντάρια, πού κήρυξαν σέ λη τήν κτίση, χαρακτηρίζει τήν ζωή τς κκλησίας, ποδεικνύει τήν λήθεια Της καί κατοχυρώνει στούς αἰῶνες τό θρίαμβό Της μέ σκοπό τήν σωτηρία το κόσμου.
γαπητά μου παιδιά,
Σήμερα, τοιμαζόμαστε νά βιώσουμε τήν νάσταση το Κυρίου μας, μέ πρωτόγνωρο τρόπο. Χωρίς μφιβολία ζομε συνήθιστες καί πρόβλεπτες στιγμές. Ζομε δύσκολες καί ριακές στιγμές. Εναι καιρός προσευχς. Καιρός νά συναντηθομε μέ τόν αυτό μας, νά στραφομε μέ τόλμη καί γενναιότητα πρός τά σω. ψυχή μας πιζητε στήριγμα.
Μέσα πό τίς ναστάσιμες εαγγελικές διηγήσεις, ς διδαχθομε τόν τρόπο μέ τόν ποο πρέπει κι μες τώρα νά πολιτευθομε. Χωρίς νά παξιώνουμε τήν ρθόδοξη πίστη μας.
ς δομε πόσο μορφα καί θόρυβα, λλά ποτελεσματικά δρασαν ο δύο κηδευτές το Κυρίου, ωσήφ πό ριμαθαίας καί Νικόδημος μαζί μέ τίς Μυροφόρες γυνακες. Κι ταν γία Μαρία Μαγδαληνή περέβαλε αυτήν, Κύριος τήν πανέφερε στήν τάξη.
ς διδαχθομε πό τήν προσμονή το Πέτρου, πού εχε ρνηθε τόν Χριστό καί το ωάννου, πού γαποσε τόν Χριστό περβαλλόντως, νά φθάσουν στό κενό μνημεο.
ς παναλάβουμε στόν αυτό μας τό ρώτημα πού πέβαλαν στούς αυτούς τους Λουκς καί Κλεόπας, ο ποοι, ν κάι συμπορεύονταν μέ τόν Χριστό πρός μμαούς δέν τόν ναγνώρισαν, παρά μόλις κοψε καί μοίρασε τό ψωμί: «ραγε δέν καιγόταν καρδιά μας μέσα μας γιά κενον;» (Βλ. Λουκ. κδ 32)
ς  σταθομε κι μες μέ ελάβεια στό τι κκλησία μας ς τό σμα το ναστημένου Χριστο δέν πρόκειται ποτέ νά νικηθε κι πό κανένα. Μπορε νά καταβάλλεται πό τήν δύναμη το χθρο, νά ταλαιπωρεται, πως τό πλοο πό τά μανιασμένα κύμματα, χωρίς μως ποτέ νά καταποντίζεται, κατά τήν ασιόδοξη παγγελία το ερο Χρυσοστόμου.  
Κυρίως μως ς μήν μφιβάλλουμε, πώς πως καί τότε, τσι καί σήμερα ναστάς κ νεκρν Κύριός μας χει τόν τρόπο νά νατρέψει τά δεδομένα καί νά καινοτομήσει τή συνήθεια το κόσμου. χι σως πειδή τό ξίζουμε, λλά πειδή μς γαπ ποδεδειγμένα. χει τήν σχύ νά νιστ τήν ζωή, κόντρα στήν κυριαρχία το θανάτου. χει τήν δύναμη Χριστός νά μεταβάλ τόν φόβο καί τήν πόγνωση, σέ θάρρος καί λπίδα. ρκε μως κι μες, παρά τήν λιγοπιστία μας καί τό κάπως τρομοκρατημένο φρόνημά μας, νά χουμε νοιχτά τά μάτια μας, το σώματος καί τς ψυχς μας, γιά νά βιώσουμε τήν δια ναστάσιμη μπειρία, μέ κενα τά ερά πρόσωπα. Καί τοτο πέρα πό τά διάφορα συνηθισμένα θη καί θιμα, πού σως καί νά μπόδιζαν λίγο τήν αθεντική συνάντησή μας μέ τόν ναστημένο Χριστό.
γαπητοί μου δελφοί,
ρθόδοξη κκλησία μας, καθημαγμένη καί μαρτυρική νά τούς αἰῶνες δέν σταμάτησε ποτέ, κι οτε θά σταματήσει νά εναι λευκοφορεμένος γγελος στά δεξιά το ζωηφόρου κείνου μνήματος το Σωτρος Χριστο, διαπρύσιος κήρυκας κείνου το φημισμένου κήπου τς ερουσαλήμ, πού διόρθωσε τό σφάλμα το κήπου τς δέμ κραυγάζοντας: «γέρθη, οκ στιν δε, δε τόπος που θηκαν ατόν» (Μαρκ. ιστ 6). Καί πως τότε τσι καί σήμερα διαλαλε τήν ναστάσιμη ζωή, πού τερματίζει τήν λύπη το παρόντος χρόνου καί μφαίνει τήν ζωήν το μέλλοντος αἰῶνος. «νέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται». « Πάσχα λύτρον λύπης».
δελφοί μου,
χουμε νάγκη τς παρουσίας το ναστημένου Χριστο στή ζωή μας. Μέ πίστη καί μπιστοσύνη στήν πρόνοιά Του, μέ θερμή προσευχή καί κοινωνία μαζί Του. Εμαστε δυνατοί, διότι «Μείζων στίν ν μν ν τ κόσμ». (Βλ. Α΄ ωάν. δ 4).
«πί τ Κυρί πέποιθα» (Ψαλμ. Ι 1) καί «ο μή σαλευθ ες τόν αἰῶνα» (Ψαλμ. ΚΘ 7)
Χριστός νέστη ληθς σώζων πάντας μς

Χρόνια πολλά καί ελογημένα
πίσκοπός σας
  Σάμου καί καρίας Εσέβιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required