2 Ιουν 2020

Ποια έργα εκτελούνται, δημοπρατούνται και θα υποβληθούν στον δήμο Ανατολικής Σάμου

Πίνακες έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που εκτελούνται, βρίσκονται σε διαδικασία ανοιχτών ηλεκτρονικών δημοπρασιών και συμβασιοποίησης, πράξεων οι οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν σε προγράμματα, καθώς και πράξεων που βρίσκονται σε στάδιο άμεσης ωρίμανσης προς υποβολή, δημοσιοποίησε ο δήμος Ανατολικής Σάμου. 

 Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει:

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συνεχίζει την εκτέλεση και την επέκταση έργων, την εκπόνηση μελετών, την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των δημοτών του, καθώς και την διερεύνηση και αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου σε Εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο επίπεδο .
Έργα και πράξεις που ο Δήμος Ανατολικής Σάμου υλοποιεί σε συνέχεια του Δήμου Σάμου και νέα έργα και πράξεις που η Δημοτική Αρχή, τα Συλλογικά όργανα και οι Υπηρεσίες προέταξαν με γνώμονα τη δημόσια υγεία , την ανάπτυξη, τη χωροταξία, την αισθητική αναβάθμιση, την προστασία του περιβάλλοντος, την τουριστική προβολή, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια. 

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης των δημοτών, παρατίθενται πίνακες έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που εκτελούνται, βρίσκονται σε διαδικασία ανοιχτών ηλεκτρονικών δημοπρασιών και συμβασιοποίησης, πράξεων οι οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν σε προγράμματα, καθώς και πράξεων που βρίσκονται σε στάδιο άμεσης ωρίμανσης προς υποβολή. 

Έργα και μελέτες για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήματα και βρίσκονται σε αξιολόγηση

1. Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Χωροταξικό) 300.000,00

2. Αναβάθμιση -κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου 600.000,00

3. Κατασκευή - εγκατάσταση και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ανατολικής Σάμου 304.040,00

4 .Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου 110.565,00

5. Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου 54.775,00

Ενταγμένα έργα –προμήθειες – υπηρεσίες σε φάση δημοπράτησης ή συμβασιοποίησης:

1. Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων 69.919,20

2. Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 μ3 150.000,00

3. Προμήθεια αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος 40.000,00

4. Προμήθεια φορτηγού με γερανό και αρπάγη 100.000,00

5. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 
(αφορά την προμήθεια 4 απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (presscontainers και ενός οχήματος αποκομιδής skiplift ) 264.000,00

6. Μελετητική ωρίμανση μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου 74.360,32

7. Κατασκευή δρόμου Β2-Ζ2 του σχεδίου πόλεως «Καρμπόβολου» Πυθαγόρειου 22.853,21

8. Εργασίες χλωριώσεων 152.614,80

9. Αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης οδικού δικτύου οικισμού Βλαμαρής 200.000,00

10. Κατασκευή δρόμου περιοχής «Γάγκου» 34.999,57

11. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο «Καλάμι» 23.500,00

12. Ενίσχυση υποδομών Κοινωνικής μέριμνας Σάμου (Seatrack) 329.648,00

13. Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση ανωδομής λιμένος Μαλαγαρίου (Προγραμματική σύμβαση μεΔιαδημοτικό ΛιμενικόΤαμείο) 950.566,67

14. Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Σάμου 210.000,00

15. Ανάπλαση – Πλακόστρωτα δρόμων Πυθαγορείου 254.700,86

16. Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός κόμβος Σάμου (Προγραμματική σύμβαση με Κρατική βιβλιοθήκη Σάμου) 195.300,00

17. Διαχείριση και προβολή των λαογραφικών Μουσείων της Σάμου με χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 333.560,00

18. Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του Πολιτιστικού πλούτου της Σάμου – Ανακαλύπτοντας εικόνες και γεύσεις 330.000,00

19. Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών 1.358.253,00

20. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του δήμου και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό 182.596,20

21. Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 89.493,30

22. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 250.328,78

23. Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης 84.303,81

24. Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 20.000,00

25 Επισκευή προωθητή γαιών Caterpillar 48.719,89

Έργα – προμήθειες –υπηρεσίες που εντάχθηκαν σε προγράμματα

1. Συντήρηση βιολογικού πόλεως Σάμου – σύνδεση τμημάτων αποχέτευσης 240.000,00

2. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας –τεχνικά έργα 160.000,00

3. Τουριστική προβολή Δήμου Ανατολικής Σάμου 150.000,00

4. Προμήθεια τζιπ για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 30.000,00

5. Χαρτογράφηση αγροτικής οδοποιίας 15.000,00

6. Αποκατάσταση –συντήρηση καταφυγίων 40.000,00

7. Συντήρηση κτιρίου ¨Σαμιακή αγορά¨ 30.000,00

8. Μέτρα φύλαξης και εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου και Δημοτικού Κήπου 10.000,00

9. Διαμόρφωση Παιδικών χαρών 30.000,00

10. Βελτίωση – συντήρηση αύλειου χώρου 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου πόλεως Σάμου 10.000,00

11. Διάνοιξη εφεδρικών γεωτρήσεων 80.000,00

12. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Επιβατικού σταθμού λιμένα Πυθαγορείου 60.000,00

13. Προμήθεια φορτηγού με ανατροπή 50.000,00

14. Μηχανολογικός εξοπλισμός 10.000,00

15. Αποκατάσταση αποθηκών και αμαξοστασίου περιοχή Βλαμαρής 90.000,00

16. Ενίσχυση ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ.Ε.Βαθέος 3.506.139,00

17. Ασφαλτοστρώσεις ΔΚ Χώρας 819.000,00

18. Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Ανατολικής Σάμου 250.000,00

19. Βελτίωση και ανάπλαση Εσωτερικής οδοποιίας Κοινοτήτων 350.000,00

20. Προμήθεια παραδοσιακών στολών και μουσικών οργάνων 15.000,00

21. Εκθεσιακός χώρος Νίκος Σταυρίδης 30.000,00

22. Προμήθεια ιστορικού έργου με τίτλο ¨Σάμος η αγροτική Παραγωγικότητα δια μέσου των αιώνων – Ιστορική αναδρομή 31.800,00

23. Βελτίωση και ανάπλαση Δημοτικών και Τουριστικών υποδομών της Κοινότητας Βουρλιωτών 140.000,00

Έργα - προμήθειες –υπηρεσίες που υλοποιούνται

1. Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου 40.000,00

2. Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων οδοστρωμάτων των κοινοτήτων 15.000,00

3. Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων ΔΕ Βαθέος (Σάμου - Βαθέος - Παλαιοκάστρου) 3.918.204,12

4. Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης - Αποκατάσταση ζημιών Μανωλατών, Βουρλιωτών, Αμπέλου,
 Αγ. Κωνσταντίνου, Σταυρινήδων 15.000,00

5. Εργασίες ολοκλήρωσης στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Σάμου 15.000,00

6. Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων όπισθεν Ξενία 10.000,00

7. Περίφραξη Δημοτικού κήπου 20.000,00

8. Συμπληρωματική Σύμβαση «ΞΕΝΙΑ» για την πλήρη στατική ενίσχυση του κτιρίου 383.806,94

9. Επισκευή μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου 19.964,00

10. Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς βιοαερίου και κάθετων φρεατίων ΟΕΔΑ 19.988,79

11. Αναλύσεις ποιότητας νερού Δήμου Ανατολικής Σάμου 22.468,80

12. Προμήθεια υλικού εναλλακτικής επικάλυψης ΟΕΔΑ 19.894,05

13. Αναλύσεις Υδάτων ΟΕΔΑ 6.944,00

14. Συντήρηση βιολογικού ΧΥΤΑ - ΟΕΔΑ Σάμου 7.500,00

15. Επισκευή δικτύου Πυρόσβεσης ΟΕΔΑ 2.100,00

16. Δράσεις Πυροπροστασίας ΟΕΔΑ 2.900,00

17. Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων ενότητας Πυθαγορείου 363.600,00

18. Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων ενότητας Βαθέος 1.380.343,97

19. Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου 255.000,00

20. Επέκταση σχεδίου ασφάλειας νερού στη Νήσο Σάμου 226.468,76

21. Κέντρο Κοινότητα Σάμου (επέκταση δομής με προσθήκη κέντρου στήριξης οικογένειας και κέντρου παρακολούθησης του ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράταση χρόνου λειτουργίας έως 30-09-2023) 583.200,00

22. Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου (επέκταση λειτουργίας έως 30-03-2023) 234.000,00

23. Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 155.600,00

Έργα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης προκειμένου να υποβληθούν σε προσκλήσεις προγραμμάτων

1. Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου 

2. Δημιουργία και διαχείριση πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Ανατολικής Σάμου  

3. Δημιουργία και λειτουργία υποδομής ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης στον τομέα των απορριμμάτων και των υδατικών πόρων  

4. Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης Γλύφας Μεσοκάμπου 

5. Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μυτιληνιών μεΜονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων Χώρας  

6. Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Χώρας Σάμου 

7. Κατασκευή Δευτερευόντων Αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Κοινότητας Βαθέος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required