7 Οκτ 2020

Τακτική Γενική Συνέλευση στον ΕΟΣ Σάμου

Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Ε.Ο.Σ Σάμου την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 9 το πρωί, στο Μουσείο Οίνου, η οποία σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει την 25η Οκτωβρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΄Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2019 έως και 30/08/2020.

2. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/7/2019 έως και 30/08/2020.

3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π - Απολογισμός χρήσεως 2019.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2019 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2020.

4. ΄Εκθεση Τρυγητού 2019.

5. Θέματα ακινήτων Συνεταιρισμών

Α) Δωρεά παραχώρηση σταφυλοδόχου του πρώην Ο/Σ Κονταιϊκων στην ΤΚ Κονταιϊκων.

Β) Δωρεά παραχώρηση ακινήτου του πρώην Ο/Σ Κοντακαιϊκων στην ΤΚ Κοντακαιϊκων.

6. ΄Εγκριση για την σύναψη Κ/Κ Επιχειρηματικής χρηματοδότησης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος ΕΑΤ από την επιδημική κρίση του COVID 19 έως ποσού ευρώ ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (€ 1.200.000) με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και χορήγηση σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης προς το ΔΣ.

7. Oρισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τις χρήσεις 2020 και 2021.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required