22 Φεβ 2021

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

Συνεδριάζει την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης 18:00 και λήξη 22:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.- Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.]

2.- Τελική έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

3.- Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες – αργίες, όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Δυτικής Σάμου, όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Σάμου (ΦΕΚ 3251/Β/23-8-2019).

[Εισηγητής η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβ/ντος].

4.- Ορισμός επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

[Εισηγητής η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβ/ντος].

5.- ΄Εγκριση εγγραφής τριών (3) νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Μαραθοκάμπου.

[Εισηγητής η Δ/νσή Κοιν. Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών].

6.- Απαλλαγή γονέων από τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών Δήμου Δυτικής Σάμου από 02/11/2020 έως 11/01/2021.

[Εισηγητής η Δ/νσή Κοιν. Πρόνοιας και Παιδικών Σταθμών].

7.- ΄Εγκριση Κανονισμού ΄Αρδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής].

8.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

9.- Αίτημα της Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης SAMAINA INN ως Εποχική.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

10.- Αίτημα της Επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ για χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης SAMAINA PORT ως Εποχική.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

11.- Αίτημα ΄Ενωσης Ξενοδόχων Σάμου για την απαλλαγή δημοτικών τελών.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

12.- Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνου Λογαριασμού ΄Εργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ).

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

13.- Παύση δημοτικών υπαλλήλων Ανταποκριτών ΕΛ.ΓΑ & Αίτημα Δήμου Δυτικής Σάμου εκπροσώπησης σε θέματα ΕΛ.ΓΑ από υπάλληλο της ΕΟΣΣ.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος].

14.- Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, έτους 2021.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

15.- Δασικοί χάρτες.

[Εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Χ. Πανούσος].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required