20 Απρ 2021

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

Την Παρασκευή, 23 Απριλίου, με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου. Η έναρξη της συνεδρίασης έχει ορισθεί στις 7 μ.μ. και η ολοκλήρωσή της στις 11 μ.μ.. Αναλυτικά τα θέματα και οι εισηγητές των θεμάτων: 

1.- Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

2.- ΄Εγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του «Κέντρου Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

3.- ΄Εγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου: «Κέντρο Κοινότητας Δυτικής Σάμου».

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

4.- Χαρακτηρισμός οδού προϋΦιστάμενης του 1923 ως διατηρητέα, στο Ο.Τ. 4 εντός σχεδίου πόλεως Καρλοβάσου στον Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής].

5.- Λήψη απόφασης για την καταστροφή άχρηστου ηλεκτρονικού υλικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν είναι δυνατόν να εκποιηθεί.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

6.- Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης δανείου για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.101.812,34€ (με ΦΠΑ 17%). που αποτελείται από τα υποέργα: 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ προϋπολογισμού 701.812,34€ (με ΦΠΑ 17%) , 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ 17%) σύμφωνα με το από 5/2/2021 έγγραφο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων.

[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

7.- Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων λόγω COVID – 19.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

8.- Αναπροσαρμογή και απόδοση ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021 λόγω πανδημίας.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

9.- Αναμόρφωση 3η προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης έτους 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία]

10.- Αναμόρφωση Στοχοθεσίας «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2021.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

11.- ΄Εγκριση Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου (περιόδου 01/01/2020 – 31/12/2020) για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

12.- Κοπή τεσσάρων δέντρων στην πλατεία Λυκούργου Λογοθέτη της Κοινότητας Καρλοβασίων.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

13.- Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required