29 Νοε 2021

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου

Η 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης 18:00΄ και λήξης 23:00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) και με τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- ΄Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Σάμου, οικονομικού έτους 2022.
[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

2.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κοινότητας Κουμαιίκων.
[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

3.- Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την ύπαρξη ή όχι μεταβολών που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κλπ.) στους οικισμούς των περιοχών του Δήμου Δυτικής Σάμου, μέχρι σήμερα.
[Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία].

4.- 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος και Προγράμματος Δράσης 2021.
[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

5.- Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δήμου Σάμου για τα Δημοτικά τέλη (ΔΕΗ – ΔΤ – ΔΦ) και τελών Ύδρευσης.
[Εισηγητής η Οικονομική Υπηρεσία].

6.- Ορισμός μέλους Δήμου Δυτικής Σάμου για την συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου (ΦΕΚ 491/Β΄/09.02.2021)».
[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος, κ. Αγγελική Γαλανού].

7.- Ορισμός μέλους Δήμου Δυτικής Σάμου για την συγκρότηση Επιτροπής σύνταξης Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δυτικής Σάμου (ΦΕΚ 491/Β΄/09.02.2021)».
[Εισηγητής ο σύμβουλος, κ.Δ.Κυπραίου].

8.- Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος, κ. Α. Γαλανού].

9.- ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

10.- ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ - 31/03/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

11.- ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ - 30/06/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

12.- ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου (περ. 01/01/ - 30/09/2021) για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Δυτικής Σάμου.
[Εισηγητής η Γενική Γραμματέα του Δήμου].

13.- Αίτημα Δήμου Δυτικής Σάμου για την παραχώρηση ακινήτων Ο.Α.Ε.Δ. στο Καρλόβασι.
[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος, κ.Γ.Διακοσταμάτης].

14.- Αίτημα της Α.Μ.Κ.Ε. «Φωτώνησος Τεχνών και Πολιτισμού» για την παραχώρηση χώρου στο Κοινοτικό κατάστημα Κοντακαιίκων.
[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].

15.- Αίτημα Εμπορικού Συλλόγου Καρλοβάσου για την στήριξη ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών για την διαγραφή της επιστρεπτέας προκαταβολής επαγγελματιών Σάμου.
[Εισηγητής η Πρόεδρος του Δ.Σ.].


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required