11 Φεβ 2024

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Euro-MED

Τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου, έλαβε χώρα η πρώτη προπαρασκευαστική διαδικτυακή συνεδρίαση για το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Euro-MED στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι δήμων Ελλάδας και Κύπρου. Από τον Δήμο Δυτικής Σάμου συμμετείχε ο Δήμαρχος Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους.

Το Πρόγραμμα συγκεντρώνει εταίρους από 69 περιοχές 14 χωρών από τη βόρεια ακτή της Μεσογείου με έναν κοινό στόχο: μια κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία προς όφελος των πολιτών της.

Φωτό: «Σαμιακόν Βήμα»
Για τα επόμενα επτά χρόνια, στόχος είναι όλοι οι εταίροι να εργαστούν για να κάνουν την περιοχή πιο πράσινη και να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 294 εκατ. € για την περίοδο 2021-2027.

Ειδικότερα, στόχοι του προγράμματος είναι:

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η φύση συμβάλλει σε μια πιο υγιή και πιο ανθεκτική κοινωνία. Η διατήρηση των οικοσυστημάτων επιτρέπει τον μετριασμό των φυσικών καταστροφών, των ασθενειών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη ρύθμιση του κλίματος, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της αποστολής θα προωθήσουν μέτρα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και θα ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ

Η φύση συμβάλλει σε μια πιο υγιή και πιο ανθεκτική κοινωνία. Η διατήρηση των οικοσυστημάτων επιτρέπει τον μετριασμό των φυσικών καταστροφών, των ασθενειών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη ρύθμιση του κλίματος, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Τα έργα στο πλαίσιο αυτής της αποστολής θα προωθήσουν μέτρα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και θα ενθαρρύνουν τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Η αειφόρος ανάπτυξη, η διαχείριση των περιοχών διαβίωσης και ένα ολοκληρωμένο όραμα για την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα ζωής των πολιτών της Μεσογείου. Τα έργα θα αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση μέσω της ανάπτυξης πιο πράσινων περιοχών διαβίωσης και θα εργαστούν για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπό τους στη Μεσόγειο και στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα εστιάζοντας στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την ενέργεια και την κινητικότητα

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο τουρισμός είναι ένας βασικός τομέας στις περιοχές μας, τόσο όσον αφορά την προστασία και την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων όσο και την υποστήριξη της ανάκτησής τους. Τα έργα θα αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού ως εγκάρσιο ζήτημα: προώθηση του τουρισμού ενσωματωμένο στην κυκλική οικονομία, εξέταση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών οικοσυστήματος χρησιμοποιώντας τεχνολογίες καινοτομίας ή προώθηση της διατήρησης των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required