18 Ιουν 2024

Ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος δίνει απαντήσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησε ο σεισμός

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Σάμο, απαντά σε Ερώτηση του βουλευτή Σάμου Χριστόδουλου Στεφανάδη για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιούργησε ο σεισμός της 30ής Οκτωβρίου 2020.Η Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης


Η απάντηση του υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου». ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 3964/ 22.3.2024 Ερώτηση.

Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2024 Αριθ. Πρωτ.: 970

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, με θέμα «Ενέργειες αποκατάστασης προβλημάτων μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Σάμο», σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτήν και στο βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σας γνωρίζουμε ότι, αναφορικά με την πορεία αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, και όσον αφορά στα επισκευάσιμα κτήρια στις πληγείσες περιοχές λόγω του εν θέματι σεισμού, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 773 αιτήσεις για έκδοση Άδειας Επισκευής εκ των οποίων οι 710 αφορούν σε κτήρια που βρίσκονται στη Σάμο.

Σας ενημερώνουμε πως στη Σάμο έχουν εκδοθεί 112 Άδειες ενώ 8 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Οι υπόλοιποι φάκελοι επισκευής παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις οποίες οι αρμόδιοι μηχανικοί ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες εγγράφως. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 511 έγγραφα ελλείψεων, ενώ μετά την προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών οι Άδειες Επισκευής θα εκδοθούν άμεσα. Επίσης έχουν υποβληθεί 17 αιτήσεις για χορήγηση Β’ δόσης Σ.Σ. Επισκευής από τις οποίες έχουν εκδοθεί 2, 6 αιτήσεις για χορήγηση Β ́ και Γ ́ δόσεων Σ.Σ. επισκευής από τις οποίες έχουν εκδοθεί 3, και τέλος 5 αιτήσεις για χορήγηση Γ’ δόσης Σ.Σ. Επισκευής από τις οποίες έχουν εκδοθεί 3. Οι υπόλοιπες να είναι σε διαδικασία ελέγχου.


Όσον αφορά στους Ιερούς Ναούς, έχουν υποβληθεί για έκδοση άδειας επισκευής 31 αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 2 άδειες. Οι υπόλοιποι φάκελοι παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, δικαιολογητικά, για τις οποίες οι αρμόδιοι μηχανικοί έχουν ενημερώσει αρμοδίως εγγράφως. Τονίζεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι φάκελοι που έχουν υποβληθεί είναι χωρίς καθόλου δικαιολογητικά, ενώ σε 6 αιτήσεις εκκρεμούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.


Σχετικά με τα κατεδαφιστέα κτήρια στη Σάμο, σας πληροφορούμε ότι, μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 199 αιτήσεις για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Σ.Σ. για Ανακατασκευή/Αυτοστέγαση και έχουν διεκπεραιωθεί οι 132 που αντιστοιχούν σε 90 Βεβαιώσεις, ενώ 11 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Οι υπόλοιπες αιτήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις οποίες οι αρμόδιοι μηχανικοί ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες εγγράφως. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 96 έγγραφα ελλείψεων. Επίσης, έχουν υποβληθεί 44 αιτήσεις για έκδοση Έγκρισης Σ.Σ. για Ανακατασκευή-Χορήγηση Α’ δόσης Σ.Σ./Αυτοστέγαση, από τις οποίες έχουν εκδοθεί 21, 1 αίτηση απορρίφθηκε και οι υπόλοιπες είναι σε διαδικασία ελέγχου. Τέλος, έχουν υποβληθεί 3 αιτήσεις για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής- Έγκριση Χορήγησης Β' δόσης Σ.Σ., οι οποίες είναι σε διαδικασία ελέγχου. Επισημαίνεται ότι, όταν οι φάκελοι υποβάλλονται ορθά, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι σχετικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται άμεσα.

Κατόπιν της μεταφοράς της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά όλων των έργων αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους, στις οποίες περιλαμβάνεται και το επίδομα ενοικίου/συγκατοίκησης.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης της Σάμου, μετά τον καταστροφικό σεισμό του Οκτωβρίου 2020, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, επισκέφθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 το νησί και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Ελισσαίο Μαυρατζώτη και με στελέχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Βασικό θέμα συζήτησης ήταν τα έργα αποκατάστασης υποδομών και δικτύων τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα οποία βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης μέσα από την έκτακτη χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, εξετάστηκε και η δρομολόγηση νέων παρεμβάσεων στην περιοχή.Πραγματοποιήθηκε, ακόμη, σύσκεψη εργασίας με το Δήμαρχο, κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και τη Δημοτική αρχή εν γένει, στο Δήμο Δυτικής Σάμου, όπου αναλύθηκαν η πορεία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτηρίων, οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται με στόχο την ενδυνάμωση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και τέλος η ενίσχυση της συνεργασίας με τους ιδιώτες μηχανικούς, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα των ελλιπών φακέλων και να υποβάλλονται ολοκληρωμένοι. Μετά τη σύσκεψη, ακολούθησε επίσκεψη στο λιμάνι, επί του οποίου θα συνεχιστεί η συνεργασία με την Περιφέρεια, μέσω επιπλέον χρηματοδότησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης.


Η επίσκεψη του Υφυπουργού συνεχίστηκε και στην Ανατολική Σάμο, όπου έγιναν αυτοψίες σε σημαντικά έργα, όπως ο δρόμος στα Αυλάκια, το λιμάνι στο Κοκκάρι και ο λιμένας στο Βαθύ, τα οποία ολοκληρώθηκαν από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το κράτος. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το Δήμαρχο, κ. Παρασκευά Παπαγεωργίου, αποφασίσθηκε, για την αμέσως επόμενη περίοδο, μια σειρά κινήσεων ώστε να προωθηθεί η στεγαστική συνδρομή, με την υποβολή ολοκληρωμένων φακέλων, αλλά και η συνέχιση της έκτακτης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης στα σχολεία της περιοχής.


Πραγματοποιήθηκε, ακόμη, σύσκεψη στο Επιμελητήριο Σάμου, με την παρουσία του Προέδρου, κ. Γιώργου Κυριαζή, και μελών του Επιμελητηρίου, κατά την οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η μελέτη «Σάμος 2030: Ανασυγκρότηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία εκπονήθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και για την οποία ξεκίνησε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού, ενώ παράλληλα προχωρά και ο δεύτερος πυλώνας του κυβερνητικού σχεδίου για το νησί, που σχετίζεται με την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξή του.

Το κυβερνητικό σχέδιο για τη Σάμο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και με έργα και δράσεις και στους δύο πυλώνες του. Πρόκειται για ένα σχέδιο με δημοσιονομική επίπτωση που ξεπερνά τα 140 εκατ. ευρώ, με έμφαση στο σκέλος της κτιριακής αποκατάστασης και στεγαστικής συνδρομής. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται από μη ολοκληρωμένους φακέλους, και για αυτό ακριβώς υλοποιούνται υπηρεσιακές παρεμβάσεις και κινήσεις προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιπροσθέτως, θα επαναλειτουργήσουν τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στη Σάμο, τα οποία θα στελεχωθούν με 2 μηχανικούς, ενώ θα ακολουθήσουν και προσλήψεις για την αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ορίζεται, μάλιστα, εβδομαδιαία συνάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας με τους ιδιώτες μηχανικούς του ΤΕΕ, οι οποίοι επιμελούνται και υποβάλλουν τους φακέλους αποκατάστασης.

Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί πως προχωράει και επιπλέον έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αποκατάστασης σχολικών κτηρίων, λιμενικών υποδομών και δρόμων, ενώ συγχρόνως προχωρά και το έργο ως προς το δεύτερο πυλώνα, που έχει να κάνει με το σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

Σας πληροφορούμε, ότι οι απαιτούμενες ενέργειες και η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης ολοκληρώθηκε, και όσον αφορά στις δόσεις στεγαστικής συνδρομής επισκευής/ανακατασκευής η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. έχουν αποστείλει για πληρωμή 45 διοικητικές πράξεις για 52 δικαιούχους με το ποσό να ανέρχεται σε 711.276,01€ συνολικά, και άμεσα θα αποσταλούν για πληρωμή 2 διοικητικές πράξεις για 2 δικαιούχους για την καταβολή του ποσού των 150.843,20€ συνολικά. Όσον αφορά στην επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έχουν αποσταλεί διοικητικές πράξεις για 40 τρίμηνα για την καταβολή του ποσού των 34.620,00€, ενώ άμεσα θα σταλούν για πληρωμή και 4.500 € που αντιστοιχούν σε 5 διοικητικές πράξεις για 5 δικαιούχους.

Τέλος, προωθείται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., ως αρμόδια Υπηρεσία, κοινή υπουργική απόφαση για παράταση της προβλεπόμενης, στη με αριθμ. 81684/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/10.03.2023 ΚΥΑ (Β’ 1671), χορήγησης της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, κατά ένα (1) επιπλέον χρόνο.

                       -Ο-
Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required