22 Ιουν 2024

Ἔντονη Διαμαρτυρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Εὐσεβίου προς τον Ὑπουργόν Ὑγιείας

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, ἐνωτιζόμενος την ἀγωνία τόσο τῶν Ἰατρῶν και Νοσηλευτῶν τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Σάμου «Ἅγιος Παντελεήμων», ἀλλά και τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν, διά τά πολλά προβλήματα στα θέματα τῆς ὑγιείας, ἀπέστειλε προς τον Ὑπουργόν Ὑγιείας, την κάτωθι ἐπιστολή διαμαρτυρίας:

«Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,

Παρακολουθοῦντες ἐπί ἔτη πολλά τά προβλήματα ὑγιειονομικῆς περίθαλψης στα ἀκριτικά Νησιά τῆς Ἰκαρίας και τῶν Φούρνων, προσφάτως ἀντιμετωπίζουμε ἐντονώτερη και την φθίνουσα πορεία τῆς λειτουργίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Σάμου «Ἅγιος Παντελεήμων».

Ἐκπλαγέντες μάλιστα ἀπό την ἀνακοίνωσιν, ὅτι πρόκειται, ἐντός τοῦ καλοκαιριοῦ, να κλείσει ἡ ΜΕΘ, λόγῳ ἔλλειψης προσωπικοῦ, ἐκφράζομεν ἔντονη την διαμαρτυρία μας και ἑνώνουμε την φωνή μας με το κοινό λαϊκό αἴσθημα, διαβεβαιοῦντες διά τῆς παρούσης, ὅτι ὄντως βιώνουμε μία ἐγκατάλειψη στα ἀκριτικά μας Νησιά και στο θέμα τῆς ὑγιείας.

Παρά το γεγονός, ὅτι το Γενικό Νοσοκομεῖο Σάμου ἐξυπηρετεῖ και περιστατικά ἀπό την Ἰκαρία, τούς Φούρνους και τά γειτονικά Νησιά τῶν Δωδεκανήσων Ἀγαθονήσι, Πάτμο, Λέρο, Καλυμνο κ.ἄ., ἐντούτοις δεν εἶναι ἀρτίως στελεχωμένο με ἰατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και παρά την ἀξιωσύνη και την καθ’ ὑπερβολήν φιλότιμη προσπάθειά τους, οἱ νῦν ὑπηρετοῦντες Ἰατροί και Νοσηλευτές ἀδυνατοῦν να ἀνταποκριθοῦν σέ ὅλες τίς ἀνάγκες.

Παρακαλοῦμε λοιπόν διά την, ὡς οἷον τέ τάχιον, προκήρυξιν ἱκανῶν θέσεων ἰατρικοῦ και νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ για το Νοσοκομεῖο μας και κυρίως διά την ἄμεσον στελέχωσιν τῆς ΜΕΘ, δεδομένου ὅτι ἕνα Γενικό Νοσοκομεῖο δεν μπορεῖ να σταθῇ χωρίς την ὕπαρξιν ΜΕΘ.

Εὐελπιστοῦντες διά την αἰσίαν ἔκβασιν τῆς διαμαρτυρίας μας αὐτῆς, εὐχόμαστε γρήγορα να ἔλθωμε εἰς την εὐτυχῆ θέσιν, να σας εὐχαριστήσωμεν διά τίς προς τοῦτο ἐνέργειές Σας, ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν.»

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required