5 Ιαν 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. - Κ. Υ. Ικαρίας με ιατρικό προσωπικό

Προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Ικαρίας, και προκειμένου να προχωρήσει αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού των κάτωθι ειδικοτήτων για 36 μήνες:


page1image1698912

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

page1image1700784

ΒΑΘΜΟΣ

page1image2976880

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

Γ.Ν - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

page1image1659600

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́

page1image1660224
page1image1661056

1

page1image1662096

2

Γ.Ν - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ́

1

page1image1665424

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας (κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-55212, e-mail: gni.ikarias@gmail.com).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required