12 Μαΐ 2021

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αιτήσεων επιτηρητών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α (Ιούνιος).


Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου έχοντας υπόψη:

1. Τις υπ’ αριθμ. 73190/Α5/16-05-2019 (ΦΕΚ 1702/ τ. Β ́), 128821/Α5/01-10-2020 (ΦΕΚ 4269/ τ. Β ́), 27299/Α5/09-03-2021 (ΦΕΚ 928/ τ. Β ́), Αποφάσεις Τροποποίησης της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 (Β ́218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την υπ’ αριθμ. 44936/Α5/20-04-2021 (ΦΕΚ 1612/ τ. Β ́) Απόφαση Τροποποίησης της υπό στοιχεία 222807/Β1/19-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας » (Β ́4294)

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021(ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α ́ εξεταστικής περιόδου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική»

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49658/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΡ046ΜΤΛΗ-ΞΣΙ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στιςεξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής Α ́ περιόδου 2021 – Συντονιστές, Βοηθοί Συντονιστές, Επόπτες Εξεταστικών Κέντρων, Εξεταστικά Κέντρα, Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και Ομάδες Επιτηρητών Εξετάσεων ΚΠΓ Α ́ περιόδου 2021»

5. Το από 05-05-2021 Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Αποφασίζουμε

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής Α ́ περιόδου 2021, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.sam.sch.gr ή με φαξ στο 22730-21356 έως και την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στο κάτωθι Εξεταστικό Κέντρο:

«Πυθαγόρειο» Γενικό Λύκειο Σάμου, Ταχ. Δ/νση: Πυθαγόρα 11, Τ.Κ.83100 Σάμος Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις:

- Κάθε ομάδα επιτηρητών συγκροτείται από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές.

- Από τις Ο.Ε. αποκλείονται, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής).

- Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο 4 ώρες) ορίζεται σε 30 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44936/Α5/20-04-2021 (ΦΕΚ 1612/τ. Β ́) Απόφαση.

- Όσοι επιτηρητές ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας, παρακαλούμε να επισυνάψουν στην αίτησή τους το e-mail τους και το κινητό τους τηλέφωνο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη και να πρωτοκολληθεί η αίτησή τους. Η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required