11 Δεκ 2023

Νοσοκομείο Ικαρίας - Προκήρυξη για την Πλήρωση επί Θητεία Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Το Νοσοκομείο Ικαρίας ανακοίνωσε την Προκήρυξη για την Πλήρωση επί Θητεία Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 64017/05-12-2023, απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα, «Έγκριση για Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών και Οδοντιάτρων του Κλάδου Ε.Σ.Υ.», (ΑΔΑ:6U47465FYO-5TI.).


Για το Γ.Ν-Κ.Υ Ικαρίας

· 1 Θέση Επιμελητή Α ́ Ακτινολογίας

· 1 Θέση Επιμελητή Α ́ Γενικής Χειρουργικής

Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr,με την χρήση των κωδικών TAXISNET.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Η παρούσα Απόφαση έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α’), στη διεύθυνση (dpnp_@moh.gov.gr ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. - .Κ.Υ. Ικαρίας (http://www.gnikarias.org/).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required