11 Ιουν 2024

Λόγω καύσωνα, κλειστά τα Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ανατολικής Σάμου (12 - 14 Ιουνίου)

Κλειστά θα παραμείνουν τα Σχολεία Πρωτοβαθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ανατολικής Σάμου λόγω των συνθηκών καύσωνα που θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες. Ακολουθεί η σχετική απόφαση του δημάρχου κ. Πάρη Παπαγεωργίου.

«ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 840/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58, «Αρμοδιότητες Δημάρχου», του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ

87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, ως ισχύει.

Τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4, εδαφ. 27 του άρθρου 94, του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει.

Τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του με αριθμό 79/2017 Π.Δ., (ΦΕΚ 109/

Α/ 01.08.2017), «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», σύμφωνα με την οποία, «Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών στο σχολείο».

Το με Α.Π. 2048/10.06.2024 έγγραφο του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. ΤΟΥ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα», σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου της Σάμου, θα επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη, 12.06.2024, την Πέμπτη, 13.6.2024 και την Παρασκευή, 14.06.2024.

Το με Α.Π.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058/10.06.2024 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα»

Το γεγονός ότι οι αναμενόμενες θερμοκρασίες καθιστούν δυσχερή την παραμονή των μαθητών και των φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, σε συνδυασμό με την ανάγκη μέριμνας για την προστασία των υπαλλήλων και ειδικότερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Σάμου, την Τετάρτη, 12.06.2024, την Πέμπτη, 13.06.2024 και την Παρασκευή, 14.06.2024.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required