21 Ιουλ 2019

Ψιτ-ψιτ; Έχω κότερο, πάμε μια βόλτα;

Όσοι πρόλαβαν πήγαν (τζάμπα) βόλτα την Πρωτομαγιά, γιατί από τις 9 Μαΐου 2019, η βόλτα πληρώνεται και μάλιστα αδρά. Δυστυχώς η 9η Μαΐου 2019 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (εφεξής ΤΕΠΑΗ). 
Με την ΠΟΛ. 1210/2018 (ΦΕΚ Β’ 5170/16.11.2018) Κ.Υ.Α. της π. υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιουκαι του π. υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη, καθορίστηκε ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η. Η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, τα σχετικά πρόστιμα και τα όργανα έκδοσης αυτών, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και τα ποσοστά μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., τα ειδικά κριτήρια για την παροχή της και ο τρόπος απόδειξής τους.


Στις 23 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1214/2018 της ΑΑΔΕ, με την οποία μετατίθεται η έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1210/2018 και οποία ορίζεται πλέον ως η   2/4/2019.                                                                                                                                  Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, το ΤΕΠΑΗ καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής του πλοίου στη θάλασσα, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η πληρωμή του γίνεται πριν από την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να πληρωθούν και περισσότεροι του ενός μήνες. Τι συμβαίνει με το παλαιό Τέλος Παραμονής και Πλόων (το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΕΠΑΗ), πόσο επιβαρύνει τα σκάφη αναψυχής πάνω από τα 7 μέτρα σε ετήσια και μηνιαία βάση; μειώνεται ή όχι με την ακινησία; Το ΤΕ.Π.Α.Η θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 4211/28-11-2013 ΦΕΚ 256Α με καθαρό στόχο την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού. Μέχρι σήμερα το τέλος δεν  είχε ενεργοποιηθεί ,κανένας δεν έχει πληρώσει τίποτα και τώρα έρχεται το υπουργείο με την νέα σχετική εγκύκλιο να το εφαρμόσει, με την έναρξη της τουριστικής περιόδου (από 09Μαίου2019) όταν τα δημόσια έσοδα του 1ου 3μήνου του 2019 αυξήθηκαν κατά 1 δις ευρώ, πλέον του 1 δις που μας επιστράφηκε πρόσφατα με απόφαση του eurogroup του Απριλίου.
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ (διαφορές του άρθρου 13 του Ν.4211/13 με το άρθρο 86):
• Το τέλος με το καταργούμενο άρθρο 13 ήταν σε ετήσια βάση εφάπαξ, ενώ τώρα μπορεί να υπολογίζεται ανά τρέχοντα μήνα από την ημερομηνία πληρωμής του (η περίοδος ακινησίας δεν χρεώνεται).
• Με την εφάπαξ καταβολή δίδεται έκπτωση 10%• Το τέλος σε ετήσια βάση (χωρίς την έκπτωση) έχει μικρές διαφορές δηλ. από 7 – 8 μέτρα από 200 ευρώ γίνεται 192, από 8-10 παραμένει το ίδιο 300 ευρώ, από 10 – 12 από 396 ευρώ γίνεται 400 ευρώ και από 12 μέτρα μήκους  και άνω, το μέτρο από 10 ευρώ μειώνεται στα 8 ευρώ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή για εφάπαξ καταβολή για 12 μήνες γίνεται το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ή τον μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους
. Η ανά τρέχοντα μήνα πληρωμή, που τα σκάφη προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, γίνεται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό παράβολο) ανά μήνα ή αν δεν είναι δυνατή η έκδοση κωδικού πληρωμής ηλεκτρονικά, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ ή στην λιμενική αρχή.
Ολικό Μήκος Σκάφους
ΤΕ.Π.Α.Η/μήνα
ΤΕ.Π.Α.Η/Χρόνο
Πρόστιμο
Άνω των 7 ως και 8 μ.
16 €
172,80 €
382 €
Άνω των 8 ως και 10 μ.
25 €
270,00 €
600 €
Άνω των 10 ως και 12 μ.
33 €
356,40 €
796 €
Άνω των 12 μ. ως και 13 μ.
96 €
1.036,80 €
2.252 €
Άνω των 13 μ. ως και 14 μ.
104 €
1.123,20 €
2.348 €
Άνω των 14 μ. ως και 15 μ.
112 €
1.209,60 €
2.444 €
Άνω των 15 μ. ως και 16 μ.
120 €
1.296,00 €
2.540 €
Άνω των 16 μ. ως και 17 μ.
128 €
1.382,40 €
2.636 €
Άνω των 17 μ. ως και 18 μ.
136 €
1.468,80 €
2.732 €
Άνω των 18 μ. ως και 19 μ.
144 €
1.555,20 €
2.828 €
Άνω των 19 μ. ως και 20 μ.
152 €
1.641,60 €
2.924 €
Άνω των 20 μ. ως και 21 μ.
160 €
1.728,00 €
3.020 €
Η χρονική αυτή μεταβολή, σύμφωνα με την εγκύκλιο, έγινε για την παροχή επαρκούς χρόνου για τη θέση σε ισχύ της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η.Ουσιαστικά, ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών παραδίνουν τις άδειές τους σε ακινησία και τις ενεργοποιούν από τον Απρίλιο – Μάιο, οπότε και θα είναι όλα έτοιμα για να κυλίσει η διαδικασία πιο ομαλά.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΠΛΟΙΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΟ
                                                                  Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων έχουν την ακόλουθη έννοια:
α. πλοίο αναψυχής:είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής,
β. επαγγελματικό πλοίο αναψυχής:είναι το πλοίο αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης,
γ. ιδιωτικό πλοίο αναψυχής:
είναι το πλοίο αναψυχής το οποίο δεν είναι επαγγελματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου,
δ. επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο:είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014, καθώς και εκείνο, ανεξαρτήτως σημαίας,που διενεργεί περιηγητικό ταξίδι, διάρκειας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έως και είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος, παραλαμβάνοντας επιβάτες από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα αποβιβαστούν οριστικά ή όχι στην Ελλάδα ή παραλαμβάνοντας επιβάτες από την Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι θα αποβιβαστούν οριστικά είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή ή πραγματοποιώντας ημερήσιο θαλάσσιο περιηγητικό ταξίδι στην Ελλάδα έχοντας παραλάβει τους επιβάτες του από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (οριστική αποβίβαση επιβατών) στην αλλοδαπή.      
 ε. παραδοσιακό πλοίο:είναι το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, στο οποίο υπάρχουν στοιχεία ελληνικού πολιτισμού, καθώς και παραδοσιακής ελληνικής ναυσιπλοΐας, ναυτικής τέχνης και ναυτικής δεξιοτεχνίας, εφόσον απέκτησαν πολιτισμική σημασία με το πέρασμα του χρόνου.
στ) από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται (το βάρος της απόδειξης το φέρει το πρόσωπο που την επικαλείται):
1) τα παροπλισμένα ή κατασχεθέντα σκάφη, για το χρονικό διάστημα παροπλισμού ή κατάσχεσής τους,
2) τα πλοία που έχουν χαρακτηριστεί «παραδοσιακά», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 4200/08/15/14.1.2015 «Καθορισμός των απαιτουμένων δικαιολογητικών, καθώς και των ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ως παραδοσιακού και κάθε άλλου σχετικού θέματος»,
3) τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας πλοία
. Στην περίπτωση αυτή, η ακινησία αφορά στο χρονικό διάστημα που το Έγγραφο Εθνικότητας ή η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων του σκάφους έχει κατατεθεί στη Λιμενική Αρχή, μετά από σχετική αίτηση του υπόχρεου για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. προσώπου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου αυτού και τη σχετική καταχώριση στο Βιβλίο Ακινησίας της οικείας Λιμενικής Αρχής. Για την άρση της ακινησίας, προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η..
Για τον υπολογισμό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαμβάνεται υπόψητο ολικό μήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταμέτρησης ή στην άδεια εκτέλεσης πλόων.
ζ) υπόχρεα πρόσωπα για την καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι:
1) Στις περιπτώσεις επαγγελματικών πλοίωναναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του.
2) Στην περίπτωση ιδιωτικών πλοίωναναψυχής, ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης αυτού. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.                                                                                                                                                 
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η ΕΟΜΟΦΣ (Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων Φουσκωτών Σκαφών) καταγγέλλει την φορολογική επιδρομή που δέχονται τα φουσκωτά σκάφη για μια ακόμη φορά. Το ίδιο και οι ομοσπονδίες ερασιτεχνών αλιέων, ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων σκαφών.                                                                                                                                                    Το ΤΕΠΑΗ είναι ένα ακόμη φορολογικό βάρος που καλούνται να επωμισθούν οι κάτοχοι σκαφών μεγαλύτερων των 7 μέτρων,μετά από: 1) τα ΗΔΗ αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης, ***  2)το φόρο πολυτελείας που επιβαρύνει τα σκάφη από 5 μέτρα και άνω, ** 3)τον αυξημένο  ΕΦΚ και 4) τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στα καύσιμα.                                                                        Ουσιαστικά δημιουργείται  μία εξόχως υπερ-φορολόγηση  για την κατοχή  ενός μικρού σκάφους αναψυχής το οποίο δεν του αποφέρει κάποιο οικονομικό όφελος ώστε να δικαιολογεί την υπερβολική αυτή φορολόγηση. 

**Φόρος πολυτελούς διαβίωσης-Επιβολή τεκμηρίου δαπάνης –Φόρος εισοδήματος          
Όσοι φορολογούμενοι έχουν στην κατοχή τους ένα σκάφος αναψυχής ακόμα και μία βάρκα με κουπιά έως και πέντε μέτρα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με  τα τεκμήρια  διαβίωσης. Το τεκμήριο της βάρκας έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα τεκμήρια του φορολογούμενου, δηλαδή αυτά της κατοικίας, του αυτοκινήτου, της ελάχιστης δαπάνης διαβίωσης, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα. Όσοι δεν θα μπορέσουν να το καλύψουν το τεκμήριο με βάση τα εισοδήματά τους, θα φορολογηθούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει ,πληρώνοντας παραπάνω φόρο.Μάλιστα, οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους μια βάρκα άνω των 5 μέτρων εκτός από τεκμήριο θα κληθούν να πληρώσουν και φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 13%. Εξαιρούνται:Τα ιστιοφόρα σκάφη και τα σκάφη αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.  

***Τεκμήρια διαβίωσης:                                                                                                                                1) Το τεκμήριο διαβίωσης στα  σκάφη ανοικτού τύπου, δηλαδή σκάφος χωρίς χώρους ενδιαίτησης  ολικού μήκους έως και 5 μέτρα, το τεκμήριο ορίζεται σε 4.000 ευρώ. Για τα σκάφη πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ/μέτρο.    Για πάνω από 12 μέτρα σκάφος το τεκμήριο διαβίωσης αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ. 2) Αντίθετα στα σκάφη με χώρους ενδιαίτησης ολικού μήκους έως και 7 μέτρα, το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Για τα σκάφη πάνω από 7 και έως 10 μέτρα ολικό μήκος προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 10 και έως 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 12 και έως 15 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, για τα πάνω από 15 και έως 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, και για τα πάνω από 18 και έως22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους, ενώ για τα σκάφη πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους. 
Εκπτώσεις τεκμηρίων:                                                                                                                  Εκπτώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης  που προκύπτουν  από την κυριότητα ή την κατοχή       ενός σκάφους αναψυχής επιβάλλονται  στις εξής περιπτώσεις.1. Ακινησία σκάφουςΜειώνει σημαντικά το τεκμήριο, ανάλογα με το διάστημα που το σκάφος θα μείνει και θα δηλωθεί  στο λιμεναρχείο σε ακινησία. Δηλαδή, το τεκμήριο θα ισχύει μόνον για τους μήνες χρήσης του σκάφους, αρκεί να αξιοποιηθούν οι σχετικές «ευεργετικές» διατάξεις                                                                                                       ΠαράδειγμαΣκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου μήκους 5 μέτρων έχει τεκμήριο χρήσης όλο το χρόνο 4.000 ευρώ. Αν όμως το σκάφος χρησιμοποιηθεί για 3 μήνες, το τεκμήριο που θα ισχύει είναι μόνο 1.000 ευρώ.                                                                                      
2. Παλαιότητα σκάφουςΤα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 15% μετά την παρέλευση 5ετίας, κατά 30% μετά την παρέλευση 10ετίας από την για πρώτη φορά εγγραφή στο Νηολόγιο ή στο Λεμβολόγιο ή στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών - Β.Ε.Μ.Σ., ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους.                                                                                                                  3. Ηλικία του κατόχου του σκάφους:  Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 30% στους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. 
4. Είδος του σκάφους:    Τα τεκμήρια μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα με          χώρους ενδιαίτησης και κατά το ίδιο ποσοστό 50% για τα πλοία αναψυχής που κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο τύπου «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την  ελληνική ναυτική παράδοση.                                                                                                                                                    
5. Κάτοικος εξωτερικού:  Τα τεκμήρια δεν εφαρμόζονται στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού. 
6. Επαγγελματικά σκάφη:  Απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης  τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.      
                                                                                                                      
Μήκος Σκάφους
Τεκμήριο Διαβίωσης 
Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης 13%     
5μ.
4.000,00 €
0,00 €
6.000,00 €
780,00 €
8.000,00 €
1.040,00 €
10.000,00 €
1.300,00 €
12.000,00 €
1.560,00 €
10μ
14.000,00 €
1.820,00 €
11μ
16.000,00 €
2.080,00 €
12μ
18.000,00 €
2.340,00 €

Συμπέρασμα:                                                                                                                                               Σε μια χώρα που το μεγαλύτερο έδαφός της περιβάλλεται από θάλασσα με εκατοντάδες νησιά, όπως η Ελλάδα, γίνεται πλέον απαγορευτική η κατοχή και η χρήση των σκαφών αναψυχής παντός τύπου, ακόμα και μιάς βάρκας με κουπιά!                                                    Πέραν της οργής και της αγανάκτησης που διακατέχει τους ιδιοκτήτες απλών λέμβων, φουσκωτών, ιστιοφόρων και μηχανοκίνητων σκαφών γενικότερα, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι γύρω από τον όρο «σκάφος»  κινούνται μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες που πλήττονται άμεσα από τον παροπλισμό των σκαφών. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε μια τόσο κρίσιμη ώρα, για την ελληνική οικονομία. Ελλοχεύουν κίνδυνοι για την αγορά των νησιών μας  από την απόφαση της κυβέρνησης να μην αναστείλει περαιτέρω την εφαρμογή του νόμου. Θα υπάρξουν αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα καθώς τα τέλη που θεσπίζονται είναι υπέρογκα και απαγορευτικά για την επιλογή των νησιών μας ως προορισμό ,ενώ οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές έως και τραγικές για την τοπική οικονομία. Κάποτε ο ιστορικός κόλπος Βαθέος  έσφυζε από ζωή. Δεκάδες μικρά και μεγάλα σκάφη -βάρκες αλιείας και αναψυχής, είτε με κουπιά, είτε με μηχανή, είτε με πανιά πρωί-πρωί ή αργά το βράδυ έψαχναν τα σημάδιαγια να ψαρέψουν. Αργότερα ήρθαν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα και έβγαινε η ψαριά πιο εύκολα, πιο ξεκούραστα και η ιεροτελεστία συνεχιζόταν στη στεριά. Τα πρώτα  ψάρια για τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους διευθυντές, τους μηχανικούς και έβγαινε καλό μεροκάματο. Σήμερα όλα άλλαξαν στο όνομα της υπερ-αλίευσης. Ούτε πυροφάνια, ούτε καθετές, ούτε συρτές, ούτε δίχτυα, ούτε καν βόλτες με το παροιμιώδες «έχω κότερο, πάμε μια βόλτα».Όλα στο μύλο της φορολόγησης, των τεκμηρίων και της δήθεν πολυτελούς διαβίωσης. Σαπίζουν στα καρνάγια περιμένοντας ή να ταξιδέψουν για κανένα δίμηνο το χρόνο ή να πουληθούν ή να κοπούν για την επιδότηση.                                                                                                                     Ανακαλέστε  ή καταργήστε την εφαρμογή του εξοντωτικού αυτού μέτρου ή αυξήστε σε 8 από 5, τα απαλλασσόμενα μέτρα  μήκους ενός μικρού σκάφους αλιείας/αναψυχής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Δημήτρης Λεκάτης
 Από την έντυπη έκδοση 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required