25 Οκτ 2019

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο ανατολικής Σάμου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του το δημοτικό συμβούλιο ανατολικής Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Κατάθεση πρότασης και ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για το άρθρο 179 του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου για την εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού.Εισηγητής: Ζάχαρης Νικόλαος δημ. σύμβουλος.

2. Συζήτηση επί αιτήματος εργαζομένων Δήμου Ανατολικής Σάμου του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για νέα παράταση του προγράμματος. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ

3. Εισήγηση για τη Σύναψη πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δήμου της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας. Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημήτρης

4. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Β. Αιγαίου. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ

5. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2019 Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή

6. Συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: κ. Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.

7. Εισήγηση για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ανατολικής Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ

8. Εισήγηση για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ανατολικής Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτριος.

9. Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: κ. Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ

10. Διαγραφές και νέες έγγραφες νηπίων και βρεφών ανά παιδικό σταθμό Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών.

11. Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ορισμός διαχειριστών. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.

12. Έγκριση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των εορταστικών εκδηλώσεων της 11ης Νοεμβρίου. Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτρης

13. Αίτημα για Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης. Εισηγητής: Τμήμα πληροφορικής & επικοινωνιών

14. Αίτημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου για παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος

15. Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ). Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

16. Συμμετοχή του Δήμου ως κύριος δικαιούχος σε πρόταση πράξης με τίτλο Ενεργοποιώντας Κοινότητες & διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια και ακρώνυμο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού

17. Έγκριση του Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Ανατολικής Σάμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα (2η έκδοση). Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

18. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ανατολικής Σάμου». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού – τεχνικές υπηρεσίες.

19. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των Κανονισμών Καθαριότητας, Ύδρευσης Άρδευσης, Κοιμητηριών, Περιπτέρων και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών στα διοικητικά όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Διονυσίου Γεώργιος- Μητσός Μιχαήλ.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ Ν ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

21. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών», μέχρι τέλους του έτους». Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

22. Ορισμός επιτροπών παραλαβής και υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

23. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Π.Δ 270/81 για το έτος 2019. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

24. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων , σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

25. Εισήγηση για τον ορισμό νέας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών

26. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης εθελοντή κτηνιάτρου για μαζικές στειρώσεις αδέσποτων ζώων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required