29 Οκτ 2019

Πρόσκληση του δήμου ανατολικής Σάμου για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχωρά ο δήμος Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες το οποίο συστήνεται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται:

Α. Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Ανατολικής Σάμου και συγκεκριμένα : α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών δ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς ζ) Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του) έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2019 , στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (1ος όροφος Δημαρχείου Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνος , τηλ.2273350126.

Β. Οι Δημότες και οι Δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ανατολική Σάμου και ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών που τηρείται στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2019, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (1ος όροφος Δημαρχείου Πλατεία Αγ. Σπυρίδωνος , τηλ.2273350126.

Στις αιτήσεις συμμετοχής θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα / Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail).

«Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του δήμου μας», αναφέρει ο δήμαρχος ανατολικής Σάμου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required