31 Μαρ 2021

Πρόσκληση επαγγελματιών επισκευαστών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών για εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο

Η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, ενημερώνει τους επαγγελματίες επισκευαστές οχημάτων και τις επιχειρήσεις εξυπηρέτησης οχημάτων ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 59388/940/09-12-2020 (ΦΕΚ 5407/Β/2020) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας». 


Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, στο Ψηφιακό Μητρώο που θα δημιουργηθεί οφείλουν να καταγραφούν με ηλεκτρονικό τρόπο οι παρακάτω επιχειρήσεις : 


· Τα νομίμως λειτουργούντα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων όλων των ειδικοτήτων και οι υπεύθυνοι τεχνίτες αυτών. 


· Τα νομίμως λειτουργούντα πλυντήρια - λιπαντήρια οχημάτων. 


· Οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί αυτοκινήτων (parking). 


· Οι νομίμως λειτουργούντες σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων τύπου Α΄ και υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων. 


Oι εκμεταλλευτές – επαγγελματίες – τεχνίτες των παραπάνω επιχειρήσεων θα πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου μέχρι τις 9 Αυγούστου 2021, όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στους πίνακες της εν λόγω Υ.Α. ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης. 


Τονίζεται ότι η μη εγγραφή ή η μη ενημέρωση των ζητούμενων στοιχείων του Ψηφιακού Μητρώου μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, επισύρει τις κυρώσεις που ορίζονται στον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» όπως ισχύει και στο άρθρο 18 του Π.Δ 78/88 (ΦΕΚ 34/Α/88) όπως ισχύει. 


Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Μεταφορών & Επ/νιών Π.Ε. Σάμου, στο Τεχνικό Τμήμα και στα τηλέφωνα 2273350445 & 2273350441. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required