10 Μαρ 2021

Απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Το Λιμεναρχείο Σάμου ανακοινώνει ότι την 29-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γρ. 9ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Μικράς Ασίας 02, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και εν συνεχεία σε χώρο του Λιμένα Μυτιλήνης, θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις.


Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β΄1151/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης κατά τη διενέργεια των ανωτέρω εξετάσεων θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 14 της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 33465/31-05-2020 Κ.Υ.Α(Β΄2087).

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην 9ηΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Μικράς Ασίας 02, Μυτιλήνη μέχρι και την 18-03-2021, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Ο Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.
Τσινιάς Γ. Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required