10 Αυγ 2021

Τοποθετούνται 121 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Με ενημερωτικό σημείωμα ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου πραγματοποιεί αναφορά για το θέμα των νεοδιόριστων, μόνιμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο.«Τα μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους και τους ευχόμαστε καλό ξεκίνημα στη νέα τους διαδρομή που έχει ως αφετηρία ή τελικό προορισμό το νησί της Σάμου.

Μετά από 12 χρόνια, για πρώτη φορά έχουμε την πραγματοποίηση 11.700 μόνιμων διορισμών στη Γενική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι διορισμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν στους 3.445 διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν πέρσι στην Ειδική Αγωγή,

Ήδη ανακοινώθηκε η τοποθέτηση 121 εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου ως εξής:Την προηγούμενη εβδομάδα τοποθετήθηκαν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου και αναμένεται να τοποθετηθούν και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Εκτιμούμε ότι όλη η διαδικασία αυτή θα έχει ολοκληρωθεί πριν τις 15 Αυγούστου, όπου οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να παραστούν στην ορκωμοσία και να αναλάβουν υπηρεσία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Νομοθεσία)
ΠΔ.144/97 αρθ.2 (ΦΕΚ.127 Α/20.6.97)

1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ν.2817/2000 αρ.8 §9).

Για τον σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού.

2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από:

α) οικογενειακούς λόγους [Μονάδες: συζύγου: 4, 1ου παιδιού: 4, 2ου παιδιού: 4, 3ουπαιδιού: 6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7)],

β) συνυπηρέτησης [Μονάδες: 4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ. 5, 6)] και

γ) εντοπιότητας [Μονάδες: 2 (εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή κοινότητας που είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)], όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

Γ) Δ2/22006/25.08.99

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπ/κοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία [Μονάδες: 2 για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3, 4)].

ε) στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν [μόρια σχολείων (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8)].


Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος να σημειώσουμε ότι: Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων ( ΠΔ 50/04.03.96 (ΦΕΚ 45 Β/08.03.96)

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα: Π.Δ 100/97 (ΦΕΚ 94 Α/22.0597) , Π.Δ 39/98 (ΦΕΚ 43 Α/09.03.98)

στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης είναι σημαντικό οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι να γνωρίζουν ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

● Θα πρέπει να υπηρετήσουν δύο χρόνια την οργανική τους θέση πριν να έχουν το δικαίωμα για απόσπαση/μετάθεση, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις(ειδικές κατηγορίες) που έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση και να την πάρουν, εφόσον το κρίνει το αρμόδιο όργανο. Έχουν δικαίωμα για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ όλοι οι συνάδελφοι από τον 2ο χρόνο.

● Μετά τα δύο χρόνια κρίνονται με σκοπό να μονιμοποιηθούν, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο .

● Τον πρώτο χρόνο βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται προσωρινά με κριτήρια οικογενειακά, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις που αφορούν στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

● Τον δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται η οριστική τοποθέτησή τους, σύμφωνα με μονάδες συνθηκών διαβίωσης, όπως μόρια σχολείων, προϋπηρεσία, κοινωνικά/οικογενειακά κριτήρια κλπ.

● Η μισθοδοσία ξεκινάει από την ημέρα της ορκωμοσίας. Σ΄ αυτά προστίθενται τα μισθολογικά κλιμάκια του κάθε συναδέλφου και αυτή η διαδικασία συνήθως τελειώνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα πρώτα δύο χρόνια που υπηρετεί ως δόκιμος, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις στους μισθούς (1 μισθός δια 12 τον πρώτο χρόνο και 1 μισθός δια 24 τον δεύτερο).

Συνιστούμε στους νεοδιόριστους συναδέλφους μας να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις της ΔΙΠΕ Σάμου για τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους, την ανάληψη υπηρεσίας και της ορκωμοσίας τους (https://dipe.sam.sch.gr).

Θεωρούμε ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν πολλές περιοχές της χώρας μας είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω άλλων έκτακτων γεγονότων, θα ήταν εύλογο η κατάθεση των δικαιολογητικών και η ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων συναδέλφων μας, να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Για τον λόγο αυτό καλούμε τη ΔΙΠΕ Σάμου να εξετάσει την περίπτωση αυτή και να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Συλλόγου μας, όπως επίσης και να συνεργαστεί με τον Σύλλογό μας ώστε από κοινού να διευκολυνθεί η ενημέρωση των νεοδιόριστων συναδέλφων μας.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου θα σταθεί αρωγός σε όποιο θέμα ή δυσκολία αντιμετωπίσετε. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε:

E-mail: syllogos.pe.samou@gmail.com ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required