29 Ιουλ 2022

«Λευκή Νύχτα 2022» - Από το Λιμεναρχείο Σάμου, προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή της

Η απόφαση, για προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας, που εξέδωσε το Λιμεναρχείο Σάμου με αφορμή την διεξαγωγή των εκδηλώσεων «Λευκή Νύχτα 2022», που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 30 Ιουλίου.


1. Στη Σάμο σήμερα την 25/07/2022 ημέρα Δευτέρα, ο Λιμενάρχης Σάμου α.α. Πλωτάρχης ΛΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ Βασίλειος, έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/1999) «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου (ΦΕΚ 484 Β’ / 1978).
γ. Το με Αρ. Πρωτ.: 8948/11-07-2022 έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου,
δ. Την ανάγκη που έχει προκύψει για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της Λευκής Νύχτας που πρόκειται να διεξαχθεί

στις 30/07/2022, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τη διάρκειά της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων την 30/07/2022 σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου λόγω λήψης μέτρων τάξης και αστυνόμευσης κατά την διεξαγωγή της Λευκής Νύχτας.

3. Ειδικότερα την 30/07/2022 από ώρα 19:00 έως πέρας εκδηλώσεως και μόνο για τον απολύτως αναγκαίο για την τέλεση της εκδήλωσης χρόνο, διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων και απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος εντός τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου, επί της παραλιακής οδού Θεμ. Σοφούλη από το ύψος του παλαιού επιβατικού λιμένα Σάμου έως τη κάθετη στην παραλιακή οδό, οδό Φωτιάδου (πρώην ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ») και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης και ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης σε συνεργασία με το Γρ. Τροχαίας της Υπηρεσίας μας, τοποθετώντας κώνους, ταινίες, κινητά κιγκλιδώματα κ.λπ., προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρης ενημέρωσης των οδηγών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΚΟΚ, ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

4. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα της 79 ΑΔΤΕ, του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα ασθενοφόρα, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνον κατόπιν ενημέρωσης του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί – ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

6. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του αρ. 52 παρ. 6 του Ν. 2696/1999.Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,υπόκεινται στις κυρώσεις του αρ. 157 του ΝΔ 87/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α’ / 1973 ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 11 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α ́/2013).

7. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.

Ο Λιμενάρχης α.α.
Πλωτάρχης ΛΣ 
Γκουντέλιας Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required