19 Σεπ 2022

Διενέργεια εξετάσεων για χορήγηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για τη διακυβέρνηση αλιευτικών σκαφών

Το Λιμεναρχείο Σάμου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ 16/2004 (ΦΕΚ 09Α ́), όπως ισχύει, σας ενημερώνει ότι την 02-11-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στο Λιμεναρχείο Σάμου θα διεξαχθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για τη διακυβέρνηση αλιευτικών σκαφών.

Η εξέταση των υποψηφίων θα είναι προφορική, θεωρητική και πρακτική, η δε εξεταστέα ύλη ορίζεται ως ακολούθως:

Η θεωρητική εξέταση θα περιλαμβάνει:

α. Τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ),
β. Βασικές γνώσεις για τα απαιτούμενα πυροσβεστικά - σωστικά μέσα του α/κ σκάφους και επίδειξη του τρόπου χρήσεως αυτών.

Ηπρακτικήεξέτασηθαπεριλαμβάνει:
α. Διαφόρους χειρισμούς του α/κ σκάφους β. Χρήση σωστικών – πυροσβεστικών μέσων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 21-10-2022 στο Λιμεναρχείο Σάμου/ Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης ή στις υπαγόμενες Λιμενικές Αρχές. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτο πρόσωπο, πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου ή εκδοθείσα μέσω www.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required