3 Σεπ 2021

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου απαντά στο θέμα των καθαριστριών σχολικών μονάδων

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Σάμου δίνει απαντήσεις στο θέμα που έχει προκύψει με τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων αναφέροντας τα εξής:

«Σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την καθαριότητα και συγκεκριμένα με τον αριθμό των καθαριστριών των σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνουμε ότι την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και όχι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτά ορίζουν τις ώρες εργασίας των καθαριστριών και αυτά χρηματοδοτούν την μισθοδοσία τους. Όταν πέρσι είχαμε 77,5 ώρες απασχόλησης ημερησίως, εγκαίρως αιτηθήκαμε αιτιολογημένα για 88,5 ώρες αλλά εγκρίθηκαν μόνο 49 ώρες. Ο Δήμος άμεσα προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αλλά… πλήρης αδιαφορία!!! Δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στα θέματα καθαριότητας των σχολείων και φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για περαιτέρω ενέργειες. 

Φωτό: "Σαμιακόν Βήμα"

Παραθέτουμε όλο το ιστορικό των ενεργειών του Δήμου Δυτικής Σάμου για το θέμα:

1. Με το υπ΄αριθ. 46830/23.06.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών μας ζητήθηκε και υποβάλλαμε αίτημα για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 καταγράφοντας τον αριθμό των ατόμων- σχολικών καθαριστριών με εργασιακή σχέση ΙΔΟΧ που θα χρειαστεί ο Δήμος Δυτικής Σάμου για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολείων όλης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Αιτηθήκαμε την αύξηση των ωρών από 77,5 που ίσχυε για το σχολ. έτος 2020-2021 σε 88,5 για το νέο σχολικό έτος 2021-2022 λόγω των ειδικών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 30ης Οκτώβρη 2020 .

2. Σύμφωνα με το υπ’αρ. ΦΕΚ 3352/Β’/26-07-2021 ορίστηκε η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) της Χώρας από Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Επιπλέον με το αρ. πρωτ. 56982/30-07-2021 έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/185294/30-07-2021 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει, κατόπιν αιτημάτων των Δήμων, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανομένου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για το Δήμο Δυτικής Σάμου ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης αντιστοιχεί στις Σαράντα Εννέα (49) ώρες και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων αντιστοιχεί στα Δέκα Έξι (16) άτομα με τρίωρη απασχόληση.

Ωστόσο με βάση το υπ. αριθμ. πρωτ. 52360/19-08-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του ΥΠ.ΕΣ., για το σχολικό έτος 2020-2021 είχαν εγκριθεί για το Δήμο μας συνολικά Εβδομήντα πέντε μισό ώρες απασχόλησης, που αντιστοιχούσαν σε επτά άτομα πλήρους απασχόλησης, δηλαδή με απασχόληση 6,50 ωρών και δέκα άτομα μερικής απασχόλησης, δηλαδή απασχόληση 3 ωρών.

3. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου σε συνέχεια αντέδρασε αποστέλλοντάς το υπ΄αριθ. 10323/02.08.2021 έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών με το οποίο ζητάμε την άμεση αύξηση του μέγιστου αριθμού των ωρών ημερήσιας απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι δυσχερείς συνθήκες του νησιού (κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σεισμού και πλημμυρών, πανδημία, χιλιομετρικές αποστάσεις σχολικών μονάδων).

Στο έγγραφο αυτό ουδέποτε λάβαμε απάντηση.

4. Την 13/08/2021 επανερχόμαστε και με το υπ΄αριθ. 10919 έγγραφο ξανά προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας την αύξηση των ωρών σε 88,5 από 49 που ενέκριναν κάνοντας γνωστά τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα σχολεία του δήμου μας.

Παρ΄ όλες τις ενέργειές μας ούτε σε αυτό λάβαμε απάντηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή λόγω προθεσμιών ως όφειλε τοποθέτησε τις καθαρίστριες σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας διότι δεν θα μπορούσαν να προσληφθούν αργότερα και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν τα σχολεία χωρίς προσωπικό καθαριότητας.

Συνοψίζοντας, ο Δήμος Δυτικής Σάμου ουδεμία ευθύνη φέρει για την μείωση των ωρών καθώς έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια στην διόρθωση και την αύξηση των ωρών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στα νέα δεδομένα και ζητάμε εκ νέου από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας, την εξέταση του θέματος και την αποκατάσταση της αδικίας που έχει υποστεί ο πληγέντας δήμος μας αλλά και το προσωπικό που καλείται να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο της καθημερινής φροντίδας των σχολικών μονάδων που φιλοξενούν τα παιδιά μας!

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required