22 Ιουν 2022

Εγγραφές στο Τμήμα ΙΕΚ Βοηθού Γενικής Νοσηλείας Νοσοκομείου Σάμου

Η διεύθυνση του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσοκομείου Σάμου, ανακοίνωσε ότι, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το τμήμα ΙΕΚ Βοηθού Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2712/B/1-6-2022 και την υπάριθμ.Γ6α/Γ.Π.23735/24-5-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας).


Στο Α΄εξάμηνο εγγράφονται απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι ισότιμων τίτλων .Στο Γ΄εξάμηνο εγγράφονται οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους-

Τάξη μαθητείας με απαλλαγή απ΄τα μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί.

Για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομένων υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 και η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2022.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ και εγγραφής στο ΙΕΚ αποτελούν τα ακόλουθα:

Σχετική αίτηση
Πρωτότυπος τίτλος σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο ).
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ( απαιτείται μόνο για μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας )
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ελάχιστον επιπέδου Β1 όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν.4763/2020 (Α΄254).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ καθημερινά 9.00πμ έως 2.00μμ. μέχρι τέλος Ιουνίου και στις παρακάτω εφημερίες του προσωπικού του ΔΙΕΚ :

14/7 και 28/7/2022 , 11/8 και 25/8/2022 από 9.00 π.μ. εως 1.00 μ.μ.

Δ/νση: Μαλαγάρι Σάμου ( πρώην Μαυρογένειος Σχολή ).
Τηλ.2273024500 email: teenosil@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required