10 Μαρ 2021

Εκδόσεις για την Επανάσταση του 1821 στη Σάμο

Η ανάδειξη των πηγών για την Επανάσταση του 1821 και η αφήγηση της ιδιαίτερης ιστορίας του σαμιακού ’21 υπήρξαν το αντικείμενο πολλών και σημαντικών έργων των ιστορικών της Σάμου ξεκινώντας από τους αδελφούς Σταματιάδη, Επαμεινώνδα και Νικόλαο, και φτάνοντας στον 21ο αιώνα. Από τη φιλόξενη σελίδα του «Σαμιακού Βήματος» θα παρουσιάζεται τακτικά μία έκδοση που έχει θέμα την Επανάσταση στη Σάμο, ώστε να υπάρξει η αναγκαία πληροφορία και ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν. 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί άμεση πρόσβαση σε αυθεντικές πηγές του ‘21 μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους όπου είναι ψηφιοποιημένες και ανηρτημένες οι συλλογές της Επανάστασης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: Γενικά Αρχεία του Κράτους> @ρχειομνήμων>Αρχεία Νομού Σάμου>Συλλογές.

Αγγέλα Χατζημιχάλη
Προϊσταμένη Γενικών Αρχείων του Κράτους - Τμήμα Σάμου

 1821, Σάμος και Επανάσταση. Ιστορικές Προσεγγίσεις.
Πρακτικά συνεδρίου.

Έκδοση Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Σάμου, Αθήνα 2011.

Η έκδοση των πρακτικών που έγινε με τη χορηγία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου παρουσιάζει το πρώτο ιστορικό συνέδριο που έγινε στη Σάμο με αποκλειστικό θέμα την Επανάσταση, στις 28 και 29 Μαΐου 2010, στη Σάμο. Το συνέδριο απηχώντας το πνεύμα συνεργασίας της εποχής οργανώθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Σάμου σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Πυθαγορείου, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Ν. Δημητρίου» και τον Οργανισμό Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου, και εντάχθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Ηραία».

«Το ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν αποτελεί μια αναγκαιότητα· η ιστορία είναι αποτέλεσμα κοπιαστικής έρευνας και δεν αρκείται στην εκφώνηση πανηγυρικών λόγων», γράφει μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους στην εισαγωγή του τόμου.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να γίνουν νέες προσεγγίσεις και νέες αναγνώσεις του παρελθόντος και να αναδειχθούν άγνωστες πηγές ιστορίας, αγνοημένες ή και περιφρονημένες από την εθνική ιστοριογραφία, να υπάρξει συμβολή στην επιστημονική έρευνα και προσέγγιση της επανάστασης από τη σκοπιά της εποχής μας, προσπαθώντας μέσω πρωτογενών πηγών να αναλυθεί το παρελθόν ώστε να κατανοηθεί η σημερινή πραγματικότητα[1]. Μεγάλη τιμή για το συνέδριο υπήρξε η παρουσία του δισέγγονου του Λογοθέτη Λυκούργου κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου, ακαδημαϊκού, ο οποίος ήταν και ομιλητής. Αρχεία ελληνικά, αγγλικά, οθωμανικά, κ.ά. χρησιμοποιήθηκαν από τους ερευνητές που ανέδειξαν και αποκάλυψαν νέες πτυχές της δικής μας ιστορίας.

Τα θέματα του συνεδρίου υπήρξαν πολυποίκιλα και κινήθηκαν σε πέντε ενότητες:

1. Κοινωνία-Πολιτική-Οικονομία, 2. Γενική θεώρηση Επανάστασης–Λυκούργος, 3. Πολιτικοστρατιωτικά κ.ά. γεγονότα, 4. Λαϊκή παράδοση – προφορική μνήμη και 5. Αναγνώσεις της Επανάστασης. Στον τόμο περιλαμβάνονται 21 ανακοινώσεις από ερευνητές και ιστορικούς που φώτισαν διάφορες πλευρές της σαμιακής επανάστασης, όπως για παράδειγμα ποια ήταν η αντίδραση του Οθωμανικού κράτους στην εξέγερση των Σαμίων, ο αποκλεισμός της Σάμου στη διάσκεψη του Λονδίνου του 1830, η σχέση της Σάμου με την ελληνική κεντρική διοίκηση και οι συγκρούσεις, η οργάνωση και η οικονομική διαχείριση του αγώνα, οι πολεμικές επιχειρήσεις, οι πρωταγωνιστές, τα μνημεία της Επανάστασης (το φρούριο του Λυκούργου, η εκκλησία της Μεταμόρφωσης, στρατιωτικές θέσεις – βαρδιόλες) κ. ά.

Αγγέλα Χατζημιχάλη 

[1] Από την εισαγωγή του προϊσταμένου των ΓΑΚ Σάμου Χ. Λάνδρου.

Βεβαίωση Σαμιώτη Φιλικού. Η κρυπτογραφική υπογραφή του Λογοθέτη Λυκούργου το χέρι που δείχνει.


Από την έντυπη έκδοση του "Σαμιακού Βήματος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required