11 Ιουν 2022

Τρίτη, 14 Ιουνίου - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Β. Αιγαίου - Τα θέματα της Π.Ε. Σάμου

Την Τρίτη, 14 Ιουνίου, και ώρα 12:00 μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (οι περιφερειακοί σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρακάτω τα θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ


Θέμα 14ο: Έγκριση παράτασης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου πέντε ατόμων και έγκριση της δαπάνης μισθοδοσίας τους για υποβολή αιτήματος παράτασης συμμετοχής στο πρόγραμμα από την ΠΕΣ (δαπάνη 71.600,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Σάμου, κ. Απόστολος Βαλαμώντης 

Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας ενός ατόμου και έγκριση της δαπάνης μισθοδοσίας του για υποβολή αιτήματος παράτασης συμμετοχής στο πρόγραμμα από την ΠΕΣ (δαπάνη 14.870,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Σάμου, κ. Απόστολος Βαλαμώντης 

Θέμα 16ο: Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 100.089,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, για τις ανάγκες διενέργειας του 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για τα έτη 2022 και 2023 καθώς και έγκριση των όρων και των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτού.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης 

Θέμα 17ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφήμισης των νησιών της ΠΒΑ στις οθόνες των πλοίων της BLUE STAR FERRIES (συνολικό ποσό ύψους 2.976,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ)
Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου κ. Αγγελική Πολυτάκη 

Θέμα 18ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης και της διαδικασίας ανανέωσης/διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας τουριστικής προβολής της ΠΕ Σάμου visit.samos.gr και των social media για ένα έτος (δαπάνη 1.053,00 € συμπ Φ.Π.Α.)
Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου κ. Αγγελική Πολυτάκη 

Θέμα 19ο:
Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για την κάλυψη διαφημιστικής καταχώρησης τουριστικής προβολής των νησιών της ΠΒΑ στην έκδοση TASTE & TRAVEL του περιοδικού ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, ανάρτηση banner και άρθρου στο ενημερωτικό site THE TOC και στο ειδικό αφιέρωμα ΤΑΞΙΔΙ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ της Εφημερίδας των Συντακτών (συνολικό ποσό ύψους 6.820,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ).
Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Σάμου κ. Αγγελική Πολυτάκη  

Θέμα 20ο: Έγκριση πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη Γεωτεχνικού προσωπικού δακοκτονίας έτους 2022.
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Κατσικογιάννης 

Θέμα 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου για δύο (2) χρόνια από 1/7/2022 έως 30/6/2024.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου 

Θέμα 22ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΗΡΑΙΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ)» προϋπολογισμού 1.650.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου 

Θέμα 23ο: Έγκριση επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και συνέχισης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ – ΧΩΡΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 16.420.000,00 € με τo Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου 

Θέμα 24ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΜΠΕΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 92.048,01 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου 

Θέμα 25ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού 810.000,00 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου 

Θέμα 26ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΣΑΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)» Προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α.. 
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
 
Θέμα 27ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 155.831,25 € με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου

Θέμα 28ο: Έγκριση μειοδότη διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ» προϋπολογισμού 260.000,00€ με Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required